Enerji-İş Sendikası Enerjide Özelleştirme Virüsüne Karşı Basın Açıklaması
Değerli Basın Emekçileri;

Büyük umutlarla girdiğimiz 2022 yılı daha ilk saatlerinden itibaren tüm ulusumuzu “Enerji Krizi” gerçeği ile karşı karşıya getirmiştir. İlk olarak vatandaşın elektrik faturalarına yansıyan fahiş tarife zamları ile 1900’lü yılların başından itibaren insanlığın temel ihtiyaçlarının başında gelen elektriğe bu ülkenin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan biz orta ve dar gelirli yurttaşların ulaşımında ciddi bir sıkıntı yaratmıştır.

Yaşanan zamların şoku atlatılamadan ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmasında en önemli görevi üstlenecek olan üretim ve istihdam kalelerimiz Organize Sanayi Bölgelerine uzun bir süre elektrik arzı sağlanamamıştır. Ülkemizin ve Ulusumuzun yaşadığı ve giderek daha da ağırlaşan sorunlarından tek kurtuluş reçetesi daha fazla üretmek iken şalterler indirilmiş sanayimiz durma noktasına gelmiştir.

Son olaraksa her yaşanan kriz anında görüldüğü üzere artık kriz yönetme kabiliyeti kalmamış olan bu özelleştirmeci, piyasacı, liyakatsız, yandaşa rantçı düzen kar yağışında bile felç olup Isparta Şehrimize günlerce elektrik verememiş ve on binlerce yurttaşımızı karanlığa mahkum etmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm sorunların kaynağı da, çözümleri de belli olup mağduru ise zengin - fakir, işveren - işçi, kamu çalışanı – esnaf ayırmaksızın tüm Türk Milletidir.

90’lı yıllardan başlayarak Neo- Liberal rüzgarlarla yelkenlerini dolduran tüm hükümetler “Son Sosyalist Devleti Yıkıyoruz” nidalarıyla Elektrik Üretiminde 1989 yılından itibaren azgınca bir özelleştirme politikasına girişmişlerdir.

Doğası gereği yalnızca kar hırsıyla hareket eden özel sektöre bırakılan elektrik üretim sektörü nihayetinde elektrikte ciddi bir dışa bağımlılığa yol açmıştır.

Elektrik üretiminin büyük oranda özel sektöre bırakıldığı yetmezmiş gibi sırasıyla elektrik dağıtımından sorumlu olan TEDAŞ’ın İşletme hakları 21 farklı firmaya devredilmiştir. Sendikamız TEDAŞ’ta yaşanan yetki devrine karşı açıklamalar yapıp davalar açarken, devlet elektrik mi dağıtır diyenler umarım karanlığa teslim Isparta manzarasından bir ders çıkarmışlardır.

Dağıtımın hiçbir altyapı yatırımı yapmayan yandaş firmalara peşkeş çekildiği yetmezmiş gibi şehirler arasında elektrik iletiminden sorumlu olan TEİAŞ’ta 2021 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır. TEİAŞ’ın özelleştirme süreci durdurulmazsa ileride yalnız dağıtımda değil şehirler arası elektrik iletiminde de ciddi sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırsa bugün olduğu gibi “ah- vah” edilmemelidir.

Sendikamızın kuruluşundan itibaren kamuoyunu uyardığı, hukuki olarak mücadele ettiği “Enerjide Özelleştirme Virüsünün” yarattığı salgın ve tahribat apaçık ortaya çıkmıştır. Çözüm bellidir bu virüsün aşısıda, ilacıda derhal ve vakit kaybetmeden “KAMULAŞTIRMA”dır.

Acil Eylem Planı:

İlk olarak TEİAŞ’ın özelleştirme süreci durdurulmalı yaşanacak daha ağır mağduriyetlerin önüne geçilmeli, TEDAŞ’ın özel sektöre devredilen İşletme hakları derhal geri alınmalıdır. Ardındansa EÜAŞ’a bağlı olup özelleştirme kapsamına alınan Santrallerde bu yanlıştan vazgeçilip elektrik üretiminde kamunun payı aşamalı olarak tekrar yükseltilmelidir.

Son olarak sözlerimi noktalarken tekrar ve tekrar;

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL KAMULAŞTIRMA!
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN ENERJİ - İŞ
YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ!
Saygılarımla

Ekim Devrim YILDIRAN
Genel Başkan

Foto Galeri