ENERJİ-İŞ KURULDU!

Siyasi iktidar 11 yılda kamu ekonomisini özelleştirmelerle tasfiye etmiştir. Emekçileri etnik köken, mezhep, cemaat ayrımları ile bölerek yoksulluğa ve sadaka ekonomisine mahkum etmiştir. Bugün yok edilmeye ve elimizden alınmaya çalışılan en büyük kazanımımız ve değerimiz Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyetimizin ekonomisinin tasfiyesi ile ulusal egemenliğimizin tasfiyesi aynı küresel programın uygulamalarıdır.

Ülkemiz bu koşullardayken Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet kolundaki mevcut sendikalar emekçi sınıfları birleştirecek değerleri ve mücadeleleri bir kenara itmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine Atatürk ilke ve devrimlerine, çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarına sahip çıkmada yetersiz kaldıkları gibi, ulusal sorunlara karşı da kayıtsız kalmışlardır. ABD ve AB dayatmaları karşısında varlık gösterememişlerdir. Hizmet kolumuzdaki özelleştirmelere karşı çıkmamışlardır. Demokrasi ve özgürlük adına bazı sendika ve konfederasyonlar, AB makamlarından fon alarak emperyalizm ile işbirliği içine girmişlerdir. Bazıları AKP iktidarı ile işbirlikçiliği tercih etmişlerdir. Bazıları emek hareketinin işçisi ve kamu emekçisiyle bir bütün olduğunu görmemekte ısrar etmişlerdir. “Kamuda türban” kampanyası yürüterek veya buna destek vererek kamu emekçilerinin işyerlerinde ayrışmasını körüklemişlerdir. Kimisi de üniter devlet yapısını bölmeye yönelik etnik milliyetçiliğin destekçisi haline gelmiştir. Tayyip Erdoğan'ın “akil insanlar” masasına oturmuşlardır. Sözde sınıf sendikacılığı yapanlar gerçekte TÜSİAD gibi en büyük sınıf düşmanları ile aynı masada görev almışlardır. Bu tutum ve davranışlara kendilerini öylesine kaptırmışlardır ki, kamu çalışanlarının demokratik, özlük, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları göz ardı edilmiştir. Kamu emekçilerinin kesinleşmiş yargı kararlarıyla pekişen grev hakkı etkin bir biçimde kullanılamamıştır. Böylece üç büyük konfederasyon amaçları doğrultusunda çalışmaktan uzaklaşmışlardır.

Kamu çalışanlarının ekonomik, demokratik, özlük, sosyal ve hukuksal haklarını gözeten yeni bir sendikal anlayışla 2008 Temmuz’unda kurulan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu kırk bin üyesiyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, emperyalizme karşı çıkan mücadelesiyle ağırlığını hissettirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD'nin hedefleri doğrultusunda AKP tarafından dönüştürülmesi sürecinin dönüm noktalarından biri olan 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Birleşik Kamu-İş dışındaki hiçbir konfederasyon açıkça ‘HAYIR’ diyememiştir. Grevsiz, sözde Toplu Sözleşme Yasası tuzağına düşen konfederasyonlar, bağımsız yargının yok edilmesine ve yargı eliyle yürütülen hukuksuzluklara, dolayısıyla Cumhuriyetimizin aşama aşama yok edilmesine seyirci kalmışlardır.

Bu şartlarda artık kötünün iyisi diyerek mevcut sendikalarda kalmak yerine mücadeleyi örgütleyecek yeni bir sendika kurmanın zamanı gelmiştir. Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden yapılmaz; birleştiren değerler üzerinden yapılır. Sınıf bilinci ve ulus bilinciyle, yıllardır mücadele ettikleri farklı sendikalardan gelen enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu kamu emekçileri; Atatürk ilke ve devrimlerini gerçek anlamda savunan, Cumhuriyetine sahip çıkan, özelleştirmelere karşı duran, bütün kamu emekçilerini birleştirmeyi amaçlayan, hak alan, mücadeleci bir sendika kurmaya karar vermiştir.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası (ENERJİ-İŞ) 1 Mayıs 2013 tarihinde kurulmuştur.

En büyük güvencemiz Türk Milleti'nin karartılamayacak aydınlık vicdanı, şaşmaz sağduyusu, samimiyetle bağlı olduğu birlik ve beraberlik duygusu, Atatürk'ün gösterdiği yolda her şeye karşın hep birlikte yürüme azmi ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına yönelik sadakat ve bağlılığıdır.

HAKLARIMIZI İLERLETEN MÜCADELECİ SENDİKA İÇİN

AYRIŞTIRAN DEĞİL, BÜTÜN KAMU EMEKÇİLERİNİ BİRLEŞTİREN SENDİKA İÇİN

TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN

CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARINI SAVUNMAK VE İLERLETMEK İÇİN

YAŞASIN ENERJİ-İŞ!

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ!

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası Kurucular Kurulu