Ekim Devrim YILDIRAN - Genel Başkan (Cep: 0553 537 58 44)
Önder KARAGÖZ - Genel Sekreter
Oğuz KAYA - Genel Mali Sekreter
Orhan UYAR
Remzi USKAN
Volkan TÜRKYILMAZ
Ata Önder KELEŞ