ETİ MADEN’DE SINAVSIZ GÖREVDE YÜKSELME OLANAĞI GETİREN YÖNETMELİĞEVE YAPILAN SINAVSIZ ATAMALARA KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK!

ETİ MADEN’DE SINAVSIZ GÖREVDE YÜKSELME OLANAĞI GETİREN YÖNETMELİĞE
VE YAPILAN SINAVSIZ ATAMALARA KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan başmühendislerin sınavsız ve keyfi olarak şube müdürü ve başuzman kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası tarafından açılan davada Danıştay sendikamızı haklı buldu.

2015 yılı Ağustos ayı içerisinde ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme niteliğindeki 35 atamayı “görev değişikliği” adı altında sınavsız olarak yapmıştır.

Bu kapsamda;
— Yirmi dört Başmühendis, Başuzman kadrosuna,
— Dört Birim Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrosuna,
— Beş Uzman, Başuzman kadrosuna,
— İki Teknik Uzman, Başuzman kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi başmühendis, birim müdür yardımcısı, uzman ve teknik uzman unvanına sahip personelin sınavsız ve keyfi olarak (I) sayılı cetvele tabi başuzman kadrolarına atanması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırıdır.

Gerek bu atamalara olanak tanıyan Yönetmeliğe gerekse yapılan atamalara karşı Sendika olarak açmış olduğumuz davada Danıştay 2. Dairesi 16.12.2021 tarihinde verdiği kararla sendikamızı haklı bularak bu yönetmeliğe dayalı olarak yapılan haksız ve sınavsız terfi işlemlerinin iptaline karar vermiştir.

Bor madenlerimizi işleten ve ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük önem taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içinde liyakat ilkesine uygun bir görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.
Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Sendikamız Liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU
25.02.2022