Büyük Kemalizm Kurultayı

10-11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Otelinde gerçekleşen üç gün süren etkinlikte Sanayi Masasında, Sendikamız Genel Başkanı Sayın Ekim Devrim YILDIRAN masa başkanı ve Genel Sekreterimiz Sayın Önder KARAGÖZ masa yazmanı olarak katılım sağladılar.

Çeşitli mesleklerden sektör temsilcilerinin de katıldığı Kurultay’da gelecek dönemde Ülkemizin Kemalist perspektifle nasıl bir yön seçmesi gerektiğine dair çözüm önerileri tartışıldı. Kurultay sonunda ortaya konan çözüm önerileri 12 farklı sektör bazında yazılı raporlar haline getirilerek Kurultay Başkanlığına sunuldu. Sendikamız hazırlanan raporda Kemalist çerçevede Enerji, Sanayi ve Madencilik konularında günümüz koşullarında nasıl yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğine dair katkılarda bulunmuştur. Raporların derlenerek kitaplaştırılması beklenmektedir.